អ្នកស្រី សឹម សុភី ម្ចាស់អាជីវកម្ម លក់គ្រឿងទេស

អ្នកស្រី សឹម សុភី មានអាយុ ៤៦ឆ្នាំ ដែលជាម្តាយមានកូន៤នាក់ កូនស្រី ២នាក់ និង​កូនប្រុស ២នាក់ ។ នាងរស់នៅភូមិ កោះប្រាក់ ឃុំ ភូមិធំ ស្រុក កៀនស្វាយ ខេត្ត កណ្តាល ។​ នាងបើកអាជីវកម្មលក់គ្រឿងទេសនៅផ្ទះរបស់នាង ។ នាងប្រកបមុខរបរនេះអស់រយៈពេលេជិត ១០ឆ្នាំ និងមានបទពិសោធន៏ជាច្រើនទាក់ទងនឹងមុខរបរមួយនេះ ។ 

គ្រួសារនេះបានឃើញពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ ដោយសារ ពួកគេមានទំនិញជាច្រើនសម្រាប់លក់ នៅមុខផ្ទះ និងធ្វើអោយជីវភាពរបស់ពួកគាត់​កាន់តែប្រសើរឡើង នៅពេលដែលពួកគេ ក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ។

ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីដែលបានផ្តល់ជូន​​ លោកស្រី សឹម សុភី មានបំណងពង្រីកអាជីវកម្មបន្ថែមទៀត ។ ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលនាងរកបាន នាងអាចផ្តល់នូវកម្រិតជីវភាពល្អប្រសើរ សម្រាប់គ្រួសាររបស់នាង និងការសិក្សាអប់រំកូនៗរបស់នាង ។ ទៅថ្ងៃអនាគត នាងមានបំណងធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់នាងកាន់តែប្រសើរ និង ផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនៗរហូតដល់កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ ។ នាងបាននិយាយថា៖ “ សូមអរគុណដល់កម្ចីរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលបានជួយផ្គត់ផ្គង់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ និង គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ឥឡូវនេះពួកយើងសប្បាយចិត្ត​ ” ។